مجوزهای شرکت پرشین کارگو

مجوزهای رسمی و قانونی شرکت برای فعالیت در زمینه حمل بین المللی کالا در ایران

 
logo-permissions-slogo-permissions-sشرکت پرشین کارگو


گواهینامه ی ثبت علامت (لوگوی شرکت)
جهت فعالیت لجستیک ، حمل ونقل بار هوایی، امور گمرکی،
بازرگانی، انبار داری و بسته بندی

 
1ff3b818-3589-4fed-a245-1cbe4be6d653-s1ff3b818-3589-4fed-a245-1cbe4be6d653-sشرکت پرشین کارگو


پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری
جهت فعالیت در زمینه ی حمل بار هوایی
مدیر عامل: وحید اسدی

 
a0eb2f9e-0d74-430c-826a-f67ddc4a0446-sa0eb2f9e-0d74-430c-826a-f67ddc4a0446-sشرکت پرشین کارگو


پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری
جهت فعالیت لجستیک در پایانه بار فرودگاه اصفهان
با مدیریت : وحید اسدی

 
c543bce9-d9bc-473c-b210-6efdae737093-sc543bce9-d9bc-473c-b210-6efdae737093-sشرکت هوابار


نماینده ی رسمی پرشین کارگو در فرودگاه مهرآباد
پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری
جهت فعالیت لجستیک در پایانه بار فرودگاه مهرآباد
با مدیریت :

 
dbc41e04-7207-49e5-a6d8-8835d979190a-sdbc41e04-7207-49e5-a6d8-8835d979190a-sشرکت کهکشان ترابر طوس


نماینده ی رسمی پرشین کارگو در فرودگاه مشهد
پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری
جهت فعالیت لجستیک در پایانه بار فرودگاه مشهد
با مدیریت : عزیزی